Wat betekent eMKa voor jou?

Bij ons kunt je terecht voor uiteenlopende diensten die alle ten doel hebben een gezond personeelsbestand en de juiste plek voor iedereen. Dat doen we op basis van onderstaande diensten. 

Onze UWV-dienstverlening en verzuimadvies worden wat uitgebreider toegelicht. 


Loopbaanadvies en Coaching

eMKa biedt individuele begeleiding voor jouw medewerker, die niet meer op de juiste plek zit. Of die ondersteuning kan gebruiken bij de uitoefening van zijn functie. Onze insteek is om de medewerker optimaal te laten floreren door zijn of haar talenten optimaal te benutten. We doen dit onder de noemer loopbaanadvies of coaching.

Ook biedt eMKa een Sollicitatie-APK. Dat is een scan, bedoeld voor die mensen, die zelfstandig de arbeidsmarkt kunnen of willen benaderen. Hierbij voeren we een scan uit van de in onze ogen noodzakelijke skills om effectief en efficiënt de arbeidsmarkt te benaderen. Op basis van onze bevindingen adviseren wij over eventuele hiaten en aanvullende wenselijke onderdelen. En pakt de scan positief uit, dan rest ons niets anders dan de kandidaat veel succes te wensen! Uiteraard kun je deze dienst ook bij ons afnemen in de vorm van een volledig gesubsidieerd "ontwikkeladvies".  


Outplacement en Van Werk Naar Werk

Als een medewerker niet meer past in jouw organisatie, zal hij/zij op zoek moeten naar een andere functie. Dat kan verschillende redenen hebben. En het kan gaan om 1 medewerker, maar het kan ook gaan om een groep medewerkers. 

Om je hierbij te ondersteunen kan eMKa een outplacement-traject of VWNW-traject inrichten en uitvoeren. Daarbij houden we uiteraard rekening met de situatie en mogelijkheden van het bedrijf en de geldende CAO. Onze insteek is om de medewerkers te begeleiden zoals je dat zelf ook zou willen doen.  


Re-integratie

Langdurig ziekteverzuim is voor niemand fijn, en bijna altijd ongevraagd. De wetgever vraagt het één en ander van werkgever en werknemer. Graag begeleiden wij je hierbij, zowel in spoor 1 als in spoor 2. Kern is voor ons om op zoek te gaan naar de meest optimale mogelijkheden voor werkgever en werknemer. En wist je dat het ook lonend kan zijn om in spoor 3 mensen naar ander werk te begeleiden? We vertellen je er graag meer over!


Duurzame inzetbaarheid

Anticiperen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt is van groot belang. Reageren kost in de regel meer geld dan erop vooruit lopen. Graag denkt  eMKa mee, adviseren we over ontwikkelmogelijkheden en zetten we in op interne en externe mobiliteit. 

Ieder traject is maatwerk voor eMKaDe prijs voor jouw vraag wordt dan ook in overleg met jou bepaald. Ter indicatie hanteren wij basistarieven. Deze kun je bij ons opvragen. Ook hebben we voor iedere soort van ondersteuning nadere informatie. Neem graag contact met ons op en wij voorzien je ze snel mogelijk van de gewenste informatie.