eMKa verzuimadvies: concrete advisering over verzuim en inzetbaarheid

Bij verzuim en inzetbaarheid van medewerkers heb je een partij nodig die het werk uit handen neemt zodat je als ondernemer door kunt met jouw dagelijkse werk. 

eMKa verzuimadvies helpt en neemt de zorg uit handen, maar zorgt er tevens voor dat je altijd betrokken blijft. Bovendien zijn wij gericht op duurzame oplossingen, daar is iedereen bij gebaat. eMKverzuimadvies opereert in het volledige spectrum van verzuimadvisering. Voor alle vragen omtrent verzuim staan wij voor jou klaar. Met eMKa huur je ervaren casemanagers in, met alle benodigde kennis van de sociale wetgeving en de geldstromen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Je kunt eMKa verzuimadvies inzetten voor onder meer Wet verbetering poortwachter-analyses, besparingen en risico's met betrekking tot verzuim en interim opdrachten. Wij leveren casemanagement op het niveau van medewerker en organisatie. Onze casemanagers zijn terdege opgeleid en ervaren. Kwaliteit zoals eMKgewend is! 


Waar moet je concreet aan denken? 

eMKa verzuimadvies is gericht op de inzetbaarheid van de medewerker en het zorgen voor een correct dossier. Daarbij staat centraal dat we kijken naar mogelijkheden van werkgever en werknemer en rekening houden met de beperkingen. Dat betekent: 

 • We adviseren op gebied van het voorkomen van ziekteverzuim 
 • Advisering ter professionalisering van de verzuimbegeleiding
 • Begeleiden van werknemers (en hun leidinggevenden) in het verzuimproces
 • We hebben contacten met o.a. arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen, als dat wenselijk is
 • Ondersteuning bij alle stappen van de Wet verbetering poortwachter, deze wet kennen we van A tot Z  
 • Inventarisatie van complexe verzuimdossiers op procesgang  
 • Financiële scenario's voor de werknemer en de werkgever in kaart brengen 
 • Het benutten van co-financiering door andere externe partijen om de kosten te verlagen


Daarnaast kan eMKa verzuimadvies ook helpen als het gaat om de bedrijfsvoering en organisatie. Daarbij kun je denken aan: 

 • Inventariseren en analyseren van verzuimgegevens 
 • Ondersteunen bij het aanpassen en implementeren van het verzuim- en re-integratiebeleid 
 • Adviseren over hoe verder na de WIA-beoordeling
 • Advisering over financiële mogelijkheden: hoe benut uw organisatie de no-risk-polis? Worden alle mogelijke premiekortingen benut? En benut u de mogelijkheden van co-financiering?
 • Controle van de WGA- en ZW-beschikkingen
 • Begeleiden en coachen management, P&O, OR en casemanagers op het gebied van verzuim
 • Verzuimtrainingen
 • Interim opdrachten arbodiensten 


Meer weten? Neem contact op, en we helpen je graag verder!