UWV re-integratietraject: eMKa doet het zo!

Het UWV biedt een re-integratietraject aan met als doel betaald werk te vinden. eMKa is een re-integratiebureau dat deze re-integratietrajecten voor het UWV uitvoert. Een traject bij eMKis altijd maatwerk en toegespitst op je persoonlijke situatie en wensen.


Oriënterend gesprek

Tijdens het eerste oriënterende gesprek vindt de kennismaking tussen de re-integratiecoach van eMKa en de kandidaat plaats. Tijdens dit gesprek wordt o.a. de aanleiding tot dit gesprek, je persoonlijke situatie, je verwachtingen en wensen besproken. De re-integratiecoach zal de inhoud van het traject toelichten. Jij beslist of je met eMKa verder wilt en bespreekt dit met je contactpersoon bij het UWV.


Re-integratieplan

Zodra je gekozen hebt voor eMKzal de re-integratiecoach samen met jou een re-integratieplan opstellen dat ter goedkeuring aan het UWV wordt verstuurd. Als de goedkeuring hierop ontvangen is kan het re-integratietraject starten.


Re-integratietraject

Het UWV kent 2 soorten re-integratietrajecten:

 Traject Werkfit

• Traject Naar werk


Traject Werkfit maken

Dit traject is bedoeld om je te helpen een realistisch beeld te krijgen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je vaardigheden aan te leren die je nodig hebt om te werken. Het traject Werkfit maken zal jouw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit wordt gedaan door de inzet van een of meer van de volgende onderdelen:

 • Versterken van de werknemersvaardigheden
 • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
 • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

(voor een uitwerking van de verschillende onderdelen: kijk in het overzicht hiernaast)

Wat houdt dit nu in? Hiernaast worden per onderdeel een aantal mogelijke activiteiten opgesomd. Let op: deze activiteiten kunnen worden ingezet, maar nooit allemaal tegelijk. In het re-integratieplan wordt omgeschreven welke activiteiten voor jou versterkend en effectief zijn.

De duur van dit traject is afhankelijk van je uitkeringssituatie en van welke van ondersteuning je nodig hebt:

Ziektewet: maximaal 6 maanden

WIA/WAO: maximaal 18 maanden

Versterking werknemersvaardigheden

 • In kaart brengen van kwaliteiten, competenties, affiniteiten en mogelijkheden, o.a. door de inzet van testen, huiswerkopdrachten en persoonlijke gesprekken
 • Leren omgaan met leidinggevenden, collega’s, werkdruk, etc.
 • Training sollicitatievaardigheden

 Verbeteren persoonlijke effectiviteit

 • · Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen 
 • · Rouwverwerking bij verlies van werk en/of arbeidsmogelijkheden
 • · Versterken persoonlijke presentatie
 • · Omgaan met beperkingen
 • · Ontwikkelen arbeidsgerichte houding 

 Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

 • · Opstellen zoekprofiel
 • · Opstellen CV
 • · Onderzoeken van kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • · Aanleren doelgerichte arbeidsmarktbenadering
 • · Onderzoeken noodzaak/mogelijkheden scholing
 • · Zoeken naar werkervaringsplaats/stageplaats/ vrijwilligerswerk

Na afloop van het Werkfit traject kun je mogelijk, met goedkeuring van het UWV, een traject Naar Werk volgen. Daarin staat de arbeidsmarktbenadering en het solliciteren centraal. 


Traject Naar Werk

Dit traject is bedoeld voor mensen die klaar zijn om te beginnen met solliciteren. In het traject Naar werk geeft eMKa je de goede theoretische en praktische basis die je nodig hebt om werk te krijgen en te houden. Het doel is altijd duurzaam en betaald werk. Om dit te realiseren kunnen onder andere de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Het opstellen van een goed CV en goede sollicitatiebrief
 • Schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden
 • Gebruik van social media en netwerken
 • Zelfstandig ondernemerschap
 • Benaderen van werkgevers en intermediairs


De duur van dit traject is afhankelijk van uw uitkeringssituatie:

Ziektewet: maximaal 6 maanden

WIA/WAO: maximaal 9 maanden