Modulaire inkoop UWV – aanbod eMKa werkt door!

Nu de ervaring leert dat soms het traject Werkfit van het UWV een te grote stap is voor mensen, heeft het UWV een breder aanbod ontwikkeld. De basis van deze modules ligt in de participatieladder. 

Deze ladder bestaat uit 6 treden, waarbij dus 5 stappen te onderscheiden zijn om van 1 naar 6 te komen. Feitelijk kan gesteld worden dat Werkfit het proces van 3 naar 4 behelst. Naar Werk betreft de stap naar trede 5 of zelfs 6.  

Daarnaast is het wenselijk gebleken  dat onderzocht  wordt in de praktijk wat iemand werkelijk kan. Om die reden is een praktijk assessment toegevoegd aan de inkoopmogelijkheden. Tenslotte kan er sprake zijn van scholing, waar een kandidaat enige vorm van ondersteuning nodig heeft.

Hieronder staat omschreven wat eMKa in dit kader van deze nieuwe modules kan bijdragen.


Participatie Interventie (van 1 naar 2)

Als mensen niet in staat zijn – om welke moverende redenen dan ook – om buitenshuis contact te hebben met anderen, gaan wij naar deze mensen toe. De adviseur van eMKa inventariseert de belemmeringen en kansen, o.a. door te kijken wat mensen bezig houdt. Vanuit onze kennis van de sociale kaart zoeken we een passende mogelijkheid voor deze mensen en brengen heb op die wijze in contact met anderen. Zolang dat nodig is bieden we daarin support: we nemen mensen mee, gaan met ze mee en stomen ze op deze wijze klaar om de stap te zetten naar trede 3 van de participatieladder.


Bevorderen Deelname (van 2 naar 3)

Iemand heeft wel contacten buitenshuis maar neemt niet deel aan georganiseerde activiteiten. eMKadviseurs onderzoeken samen met de cliënt waar zijn belemmeringen en kansen liggen. Waar ligt interesse, waar liggen mogelijkheden en hoe kunnen we belemmeringen wegnemen. Op basis daarvan gaan we op zoek naar mogelijkheden in de vorm van deelname aan sportactiviteiten, vrijwilligerswerk, hobbyclubs of vergelijkbaar. Voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, kijken we uiteraard ook naar mogelijkheden om hen te stimuleren hier meer vaardigheden in te ontwikkelen.

Onze kennis van de sociale kaart is groot, en die zetten we graag in, aangevuld met de uiteenlopende netwerkcontacten die we hebben. Bovendien zetten we onze ervaring in bij het begeleiden en stimuleren van mensen (empowerment).


Praktijkassessment

Afhankelijk van de vraagstelling, kunnen we mensen in een praktijksetting testen op hun capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden. Op basis hiervan brengen we advies uit over o.a. de benodigde te zetten stappen, mogelijkheden en belemmeringen in de praktijk, houding en gedrag, werknemersvaardigheden en benodigde ondersteuning.


Ondersteuning bij Scholing

Ingeval er een scholingsbehoefte is, betreft dit altijd een opleiding van maximaal 1 jaar. Het kan zijn dat de kandidaat prima in staat is de opleiding te volgen, maar dat er belemmeringen zijn van andere aard. Te denken valt aan de opleidingskeuze, EVC-trajecten, portfolio-opbouw, of simpelweg ondersteuning om weer te leren leren en discipline ontwikkelen. Afhankelijk van de vraag kan eMKa de benodigde ondersteuning bieden dan wel inhuren. 


Samenwerking

eMKa werkt samen met verschillende lokale partijen. Tevens beschikken we over een netwerk op basis waarvan we, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant, nieuwe samenwerkingspartners kunnen inzetten.